o projekcie

Celem projektu HEIMDAL jest stworzenie zintegrowanego, gotowego do wdrożenia systemu detekcji niebezpiecznych narzędzi – takich jak broń palna, noże, maczety – w systemach monitoringu wizyjnego.

W ramach projektu powstaną algorytmy pracujące w pasmie widzialnym, podczerwieni (IR) oraz na obrazie termograficznym, z użyciem kamer o obiektywach szerokokątnych jak i kamer ruchomych PTZ. System będzie zbudowany w oparciu o niewielką i niedrogą platformę obliczeniową, fizycznie podłączaną w sposób nieinwazyjny do istniejących systemów cyfrowego monitoringu wizyjnego.

Projekt realizowany jest w Katedrze Telekomunikacji Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Kontakt: heimdal_project@kt.agh.edu.pl

schemat

aktualności

Przeczytaj więcej o postępach w pracy nad projektem

Rozpoczęcie projektu
open article line

18.04.2016

NCBIR logo z czerwonym napisem

W dniu 01.01.2016 rozpoczęła się realizacja projektu HEIMDAL finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 6 konkursu LIDER.

Budżet projektu wynosi 1 036 925 PLN a przewidywany czas trwania to 28 miesięcy.

Pierwsza publikacja
open article line

18.04.2016

graphicalAbstract

Materiały i doświadczenia zebrane w czasie prac nad wnioskiem projektu HEIMDAL umożliwiły napisanie pierwszej publikacji projektu.

Artykuł zatytułowany "Automated Detection of Firearms and Knives in a CCTV Image" (Michał Grega, Andrzej Matiolański, Piotr Guzik, Mikołaj Leszczuk) został opublikowany w czasopiśmie Sensors szwajcarskiego wydawnictwa MDPI (IF: 2.245). Artykuł dostępny jest
w formule Open Access: http://www.mdpi.com/1424-8220/16/1/47

Zakup kamer
open article line

18.04.2016

AXIS-P1357-E

W wyniku rozstrzygniętych przetargów dostarczone zostały elementy wyposażenia laboratorium niezbędne do realizacji projektu.

Kamery monitoringu produkowane przez firmę AXIS, dostarczone przez firmę DG ELPRO to sprzęt wysokiej klasy, lecz powszechnie stosowany w systemach dozoru wizyjnego. Zastosowanie takiego sprzętu w fazie badań umożliwi bezproblemową integrację rezultatu projektu z istniejącymi systemami monitoringu. (Zdjęcie pochodzi ze strony producenta)

Nasze kamery
open article line

13.06.2016

W ostatnich dniach zainstalowane zostały kamery, które posłużą dozebrania nagrań testowych.

Dwie kamery - jedna szerokokątna, druga PTZ zainstalowane zostały na rogu budynku D6 AGH . Umieszczono je w taki sposób, że w ich zasięgu znajduje się duży obszar pomiędzy budynkami uczelni obejmujący parking oraz chodniki. Pozostaną one w tym miejscu do końca trwania projektu. Trzecia kamera zainstalowana została tymczasowo w jednym z pomieszczeń w budynku D 13.

Pierwsze nagrania
open article line

07.07.2016

W dniach 5-7 lipca 2016 przy użyciu zainstalowanych ostatnio kamer zebrane zostały pierwsze testowe nagrania.

Nagrania te zostaną przedstawione potencjalnym użytkownikom proponowanego rozwiązania. Zostaną one także (po odpowiednim przetworzeniu) użyte do uczenia algorytmów rozpoznawania niebezpiecznych narzędzi. Łącznie zebrane zostało około 2 godziny nagrań.

Pierwsze wyniki
open article line

13.02.2017

Prezentujemy pierwsze wizualne wyniki projektu. Nasz system już w pierwszych eksperymentach pokazuje dużą zdolność detekcji broni (na razie - pistoletów i rewolwerów).

Testy w warunkach naturalnych
open article line

20.06.2017

W ramach projektu pracujemy nad demonstratorem technologii.

Algorytmy przeszły wstępną weryfikację dokładności działania w warunkach zbliżonych do naturalnych. Na załączonej klatce z filmu testowego algorytm prawidłowo oznaczał broń (pistolet) przy jednoczesnym minimalizowaniu liczby fałszywych alarmów.

Prezentacja działania detekcji broni krótkiej
open article line

21.08.2017

Prezentowany materiał pokazuje surowe, nieprzetworzone dane wyjściowe naszego algorytmu detekcji broni krótkiej.

Nagranie zostało zrealizowane w pomieszczeniu, w którym w tle znajduje się wiele obiektów mogących zakłócić działanie algorytmu.

MG

Michał Grega

W 2012 roku obronił pracę doktorską w Katedrze Telekomunikacji AGH w tematyce transmisji multimediów w sieciach P2P. Absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i członek Rady Stowarzyszenia Top500 Innovators. Absolwent studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektem Badawczym" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (certyfikat IPMA D). Od 1 stycznia 2016 roku kierownik projektu HEIMDAL.

MG

Andrzej Dziech

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech. Jego działalność naukowa obejmuje takie dziedziny jak: telekomunikacja cyfrowa, kodowanie, teoria informacji i sygnałów, przetwarzanie sygnałów i obrazów, kompresja danych, sygnały i recesy losowe. Jest autorem lub współautorem ponad 180 publikacji i 5 książek. Sprawuje opiekę naukową nad projektem HEIMDAL.

AM

Andrzej Matiolański

W 2010 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyka Stosowana na AGH jednocześnie broniąc prace dyplomową dotyczącą zabezpieczania obrazów cyfrowych. Od blisko pięciu lat jest członkiem grupy badawczej zajmującej się zagadnieniami przetwarzania i zabezpieczania treści multimedialnych pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzej Dziecha. Został wyróżniony prestiżowym stypendium DOCTUS dla doktorantów. Od 1 stycznia 2016 roku jest członkiem zespołu badawczego w projekcie HEIMDAL.

MG

Piotr Guzik

W 2009 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Astronomia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od blisko pięciu lat jest członkiem grupy badawczej zajmującej się zagadnieniami przetwarzania i zabezpieczania treści multimedialnych pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzej Dziecha. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przetwarzania obrazów, uczenia maszynowego i analizy danych.

KR

Krzysztof Rusek

W 2016 roku obronił pracę doktorską (z wyróżnieniem) w Katedrze Telekomunikacji AGH w tematyce teorii kolejek. Przez pięć lat był członkiem grupy badawczej zajmującej się zagadnieniami przetwarzania i zabezpieczania treści multimedialnych pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Dziecha. Od czterech lat pracuje jako administrator w katedrze telekomunikacji. Jego zainteresowania badawcze koncertują się wokół oceny wydajności systemów telekomunikacyjnych, uczenia maszynowego i analizy danych.

PD

Paweł Donath

W 2014 roku rozpoczął studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na AGH. Interesuje się przetwarzaniem obrazów, obliczeniami równoległymi i uczeniem maszynowym. Do projektu HEIMDAL dołączył w kwietniu 2016 roku.

Kuba

Jakub Król

W 2015 roku rozpoczął studia na kierunku Teleinformatyka na AGH. Od listopada 2016 roku jest członkiem zespołu w projekcie HEIMDAL.